top of page

הגנה במשחק היא הגנה עליי

במסגרת הטיפול שלי בשחקנים, כל פעם לפני הטיפול כשאני ממתינה לשחקן אני תמיד מתרגשת לדעת שתכף משהו יתגלה ואוכל לתת לו הכרה בעבודה משותפת עם השחקן.

בעבודתי הצמודה יחד עם המאמן התבקשתי לטפל בשחקן שהוא וירטואוז בהתקפה בשל היכולות האתלטיות שלו  שמובילות אותו לכבוש שערים ,אבל בירידה להגנה הוא נרתע ,לא מגן והיריב מזהה את החולשה הזו.

המאמן היה מתוסכל מכך שהפער בין ההתקפה להגנה הוא מאד ניכר ובכול דרך מקצועית ואפילו בעבודה אחד על אחד לא הצליחו להסביר לשחקן איך להגן.

כמאמנת מנטלית תפקידי לזהות את הסיבה לאי תפקוד בהגנה ואז זה התגלה.

השחקן תירגם את ההגנה לאגרסיביות.

אגרסיביות מייצרת אצלו רגש שיש בו אלימות גסה, היא מחייבת אותו למגע לא נעים שמשלב זיעה וריח גוף של היריב.

לשחקן שהוא נעים הליכות ואסתטי ביותר לא הייתה שום דרך לאפשר לעצמו לייצר מגע עם היריב אלא להפך הוא נרתע מלבצע את המוטל עליו במערך ההגנה הקבוצתית.

תירגלנו בעזרת כלי הקונסטלציה וכלים נוספים מה מהווה אגרסיביות ריככנו אותה להגנה ואחרי שתי פגישות השחקן נכנס למגרש חדור מטרה ,אף ספג עבירות והיריב לא העז להתקרב לקו ההגנה שלו.

השחקן זכה לכלי שנוסף לארגז הכלים להמשך חייו.

 ההגנה החזקה ביותר מפני הסחות דעת ופיתויים, היא מטרה ברורה. 

bottom of page